Метою студентського самоврядування ВКІ є створення умов для самореалізації особистості студентів  і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основними завданнями  органів студентського самоврядування ВКІ є:

1. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

2. захист прав та інтересів студентів;

3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

4. сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

5. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

6. співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

Структура та діяльність органів студентського самоврядування Вінницького кооперативного інституту регламентується «Положенням про Студентське самоврядування ВКІ» та «Положення про Студентську Раду ВКІ».

 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ВКІ

 

Голова Студентської Ради Вінницького кооперативного інституту
Мельник Діана +380931801465

 

I заступник

 Подоляка Степан +380995353111

 

 

 

Секретарі Студентської Ради:

Логоша Юлія
+380731268355

Романюк Юлія
+380634389135

 

 

КОМІТЕТИ

 

Культурно-масовий комітет

Голова: Вікарчук Дмитро +380685095825

Завдання комітету:

- організація дозвілля та відпочинку
студентів;
- надання допомоги у діяльності клубів
за інтересами, колективів художньої
творчості;
- проведення різноманітних творчих
конкурсів, святкових днів коледжу, дискотек,
КВК, концертів та фестивалів;
- проведення заходів, пов’язаних з
національними традиціями, відзначення
загальнодержавних і міжнародних свят.

 

 

Інформаційний комітет

Голова комітету:

Давідюк Максим +380632887677

Завдяння комітету:
- Інформування про діяльність
Студентської Ради та заході у ВКІ;
- Щотижневі відеозвіти, VCI News;
- Інформування про новини та зміни у
навчальній діяльності;
- Взаємодія з іншими комітетами.

 

 

Соціальний комітет

Голова комітету:

Арина Лиса

Завдання комітету:

- допомога керівництву коледжу в контролі за
навчальною і трудовою діяльністю студентів;
- пропагування активної, дієвої, творчої
позиції серед студентства;
- сприяння створенню необхідних умов
навчання та проживання студентів;
- участь у вирішенні питань благоустрою
території та приміщень коледжу;
- допомога студентам у вирішенні соціальних
проблем молоді;
- благодійна та волонтерська діяльність.

 

 

Науковий комітет

Голова комітету:

Софія Мельничук +380673553884

Завдання комітету:

- заохочення студентів до науково-
дослідницької діяльності;
- організацію наукових студентських
товариств, проведення конференцій,
семінарів, зустрічей;
- виявлення здібностей до науково-
дослідницької роботи студентів та
організація занять студентів наукою.

 

 

Організаційний комітет

Голова комітету:

Юрій Король +3806841052

Завдання комітету:

- Планує роботу студентської ради;
- Організовує і проводіть зборі студентської
ради;
- Допомагає в организациї иншим
комітетам;
- Контролює виконання планів комітетів.

 

 

Спортивний комітет

Голова комітету:

Гульчак Яна +380683082391

Завдання комітету:
- пропагування здорового способу
життя;
- заохочення студентів до занять
спортом;
- організацію спортивних змагань;
- надання допомоги у діяльності
- різноманітних спортивних клубів та
секцій.