E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: (0432) 61-29-81

Особливу роль в адаптації студентів до сучасних вимог ринку праці, набуття фахових знань та практичних навичок зі спеціальностей, формування психологічної готовності до активного самостійного пошуку роботи відіграє створений у Вінницькому кооперативному інституті структурний підрозділ – відділ практики, перепідготовки та працевлаштування. Організація роботи відділу спрямована на підвищення іміджу кооперативної освіти, впровадження нових інформаційних технологій практичного навчання.

Відділ практики, перепідготовки та працевлаштування очолює старший викладач Кирилюк Ніна Галактіонівна, яка приділяє значну увагу практичній підготовці студентів, налагодженню зв’язків і співробітництву з роботодавцями,.функціонуванню кадрової агенції.

Кирилюк Ніна Галактіонівна Завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування

Основні завдання відділу:

• організація навчально-методичного керівництва практики;

• визначення баз практики;

• забезпечення кафедр, циклових комісій необхідною документацією з питань практики;

• укладання угод на проведення практики між інститутом та  підприємствами, організаціями, установами;

• підготовка проектів наказів і рішень з питань практики;

• запровадження новітніх форм проведення практики;  

• забезпечення повноцінного навчання слухачів курсів з числа безробітних;

• сприяння працевлаштуванню  студентів та випускників навчального закладу;

• надання консультацій з питань працевлаштування;

• проведення семінарів з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування, складання резюме;

• професійний підбір кваліфікованих фахівців.

Одним із важливих питань діяльності відділу є підвищення якості практичної підготовки. Практика студентів є однією з визначальних складових процесу підготовки фахівців. Саме під час проходження практики відбувається професійне зростання майбутніх бухгалтерів, товарознавців, техніків-технологів, маркетологів, фінансистів. Якість практичної підготовки, широта спектру набутих навичок і вмінь пов’язана з матеріально-технічним оснащенням кабінетів навчального закладу. Для проведення практичних занять в інституті створено 6 комп’ютерних аудиторій, лабораторія технології виробництва харчової продукції, кабінети: обладнання підприємств торгівлі, навчальний магазин продовольчих товарів, навчальний магазин промислових товарів, устаткування закладів ресторанного господарства.

Ефективність практичного навчання студентів залежить від якості керівництва практики. До керівництва  практики залучаються досвідчені викладачі інституту. На допомогу молодим викладачам.розроблений комплекс нормативно-методичного забезпечення навчальної та виробничої практики, методичні рекомендації, поради, пам’ятки та зразки оформлення документів.Удосконаленню знань практикантів сприяє проведення практики на підприємствах, в організаціях, установах, незалежно від їх організаційно-правових форм.

Однією з важливих умов успішного проходження практики є налагодження плідних зв'язків з роботодавцями шляхом укладання з ними довгострокових угод на проведення практики та договорів про співпрацю. Співробітництво у системі «навчальний заклад – роботодавець» надає можливість сформувати біржу практичного навчання, що стала передумовою якісного проходження практики, зростання професіональної кваліфікації студентів та їх подальшого працевлаштування саме на цьому підприємстві (організації). Досить часто база практики стає першим місцем роботи майбутнього випускника. Серед провідних баз практики можна виділити: НВП ТОВ «Аргон», ТОВ «НВ - Вінниця» магазин «Но-Ва», ТОВ «Епіценр К», Управління юстиції у Вінницькій області, Управління державної судової адміністрації Вінницької області, банківські установи «Хрещатик», «Приватбанк», «Мрія». Налагоджені відносини з потужними базами практики для студентів спеціальностей «Виробництво харчової продукції» та «Ресторанне господарство»: ВАТ туристично-оздоровчий комплекс «Судак» (смт. Судак Кримської автономної області), туристично-оздоровчий комплекс ПП «Леза» (смт. Лазурне Херсонської області).

Практика – це короткий, але складний і напружений відрізок професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця. Отже, пріоритетним напрямом роботи відділу є поглиблення зв’язків  з підприємством-базою практики .

Серед роботодавців, які запрошують наших випускників на роботу, слід визначити: ТОВ НВП «Аргон», мережа магазинів «Варшава», ПП «Макдональдс», ТОВ «Калинівський молокозавод», медіа-корпорація «RIA», фінансова компанія «Easy Credit», банк «Русский стандарт», ВФКБ «Приватбанк», Укрсиббанк, ресторан «Sushi-Point», тратторія «Terra Marre», ТОВ «Астрея-НС», ВП «Вінницяхліб», ФОП Сівак Т.З., ФОП Тихонюк Ю.Г., ТОВ «Феолан».

Кадрова агенція

Проблема безробіття є однією з найбільш актуальних та гострих проблем сьогодення. Частка молоді серед безробітних зростає. Багато молодих людей не можуть знайти роботу більше року. Вірогідність працевлаштування молоді втричі нижча, ніж для людей зі стажем. Рівень безробіття серед молоді України вищий, ніж серед усього економічно активного населення України. Сьогодні питання пошуку роботи хвилює як людей із досвідом, так і випускників навчальних закладів. 

Кадрова агенція Вінницького кооперативного інституту створена 1 грудня 2011 року і в даний час є структурним підрозділом відділу практики, перепідготовки та працевлаштування. Метою роботи Кадрової агенції є сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Вінницького кооперативного інституту. Особлива увага прділяється першочерговиму працевлаштуванню дітей-сиріт та відмінників навчання.

Діяльність кадрової агенції включає такі основні напрями:

- сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ВКІ та коледжу;

- надання консультацій з питань працевлаштування;

- проведення семінарів з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування, складання резюме;

- професійний підбір кваліфікованих спеціалістів.

Наші працедавці:

- ТОВ НВП «Аргон»;

- мережа магазинів «Варшава»;

- ПІІ «Макдональдс»;

- ТОВ «Калинівський молокозавод»;

- медіа-корпорація «RIA»;

- фінансова компанія «Easy Credit»;

- банк «Русский стандарт»;

- ВФКБ «Приватбанк»;

- Укрсиббанк;

- ресторан «Sushi-Point»;

- тратторія «Terra Marre»;

- ТОВ «Астрея-НС»;

- ВП «Вінницяхліб»;

- ФОП Сівак Т.З.;

- ФОП Тихонюк Ю.Г.;

- ТОВ «Феолан».

Уже стало традицією проведення у Вінницькому кооперативному інституті профорієнтаційних заходів, що сприяють працевлаштуванню молоді. Метою заходів є зустрічі та спілкування студентів з працедавцями м. Вінниці та Вінницької області, представниками ценру зайнятості Одним із основних завдань цих заходів є забезпечення студентів та випускників інформацією про сучасний ринок праці Вінницької області та створення умов для налагодження контактів майбутніх фахівців із кращими підприємствами, організаціями та установами м. Вінниці. Таким чином, ефективне сприяння працевлаштуванню випускників ВКІ можливе лише завдяки співпраці між  навчальним закладом, роботодавцями,  і самою молоддю.

Будуймо майбутнє разом!