Корисні посилання на електронні освітні ресурси з дисциплін:

Віртуальна освітня лабораторія

Освітні інтерактивні роботи дозволяють студентам проводити віртуальні експерименти з фізики, хімії, біології, екології та інших предметів, як в тривимірному просторі, так і в двомірному.

Посилання: http://www.virtulab.net/

 

LearningApps.org

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. 

Посилання: http://learningapps.org/

 

 

Відео-лекції з фізики

Посилання: http://www.phys.univ.kiev.ua/videolections/

 

 Динамічна Періодична система Менделєєва

Посилання: http://www.ptable.com/?lang=uk

 

Корисні посилання на електронні освітні ресурси в науці (наукові журнали):

Журнал "Новітня освіта". Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. 

Галузь та проблематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Посилання: http://ae.fl.kpi.ua/

Українські наукові журнали

Посилання: http://usj.org.ua/