Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Контактна інформація:
Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59
Кабінет: 303
Телефон: (0432) 664-876
Електронна пошта: fed.vki@ukr.net

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право».

Була створена влітку 2017 року шляхом об’єднання кафедри фундаментально-економічних дисциплін та кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій, у зв’язку з їх реорганізацією.  

Кафедру очолює к.г.н., доцент Шмагельська Марина Олексіївна.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів, з них: 1 доктор філософських наук, 8 - кандидатів наук, доцентів кафедри, 4 викладачі. Більшість має значний стаж роботи у системі вищої освіти, науково-дослідних установах.

Робота викладачів спрямована на забезпечення високого рівня підготовки студентів, має за мету досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування, визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності.

З 2012 до 2016 року на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота «Вдосконалення політики розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0216U000958). Метою дослідження було проведення технічного аналізу споживчого ринку Укоопспілки і Вінницької облспоживспілки та розробка концепції «Шляхи розвитку ринку споживчої кооперації Вінницької області».

З січня 2018 року викладачі кафедри почали працювати над науковою темою «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0117U005351), науковий керівник – ректор Інституту, доктор економічних наук Драбовський А.Г.

За кафедрою закріплено дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів всіх форм навчання): http://www.vki.vin.ua/moodle/course/category.php?id=10

 

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук, завідувач кафедри

Кашпрук Юлія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Кравчук Людмила Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Крутоус Тетяна Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна - доктор філософських наук, професор

Павлюк Віта Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Черненко Наталія Сергіївна - викладач кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна - викладач кафедри

Гаєвська Олена Дмитрівна - викладач кафедри

 

Викладачі, які працюють за суміщенням:

Якимчук Костянтин Дмитрович – кандидат економічних наук, професор

Кашулкіна Елеонора Валер’янівна - викладач кафедри

Свершок Ольга Іванівна - викладач кафедри

 

Викладачі, які працюють за сумісництвом:

Драбовська Віра Анатоліївна - кандидат філологічних наук

Максимчук Ірина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук

 

Лаборант кафедри

Сіліфонова Світлана Анатоліївна