Контактна інформація кафедри:
Адреса: вул. академіка Янгеля 59
Кабінет: № 414
Телефон: (0432) 66-62-89
Електронна пошта : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ми раді вітати Вас на сторінці кафедри фінансів, обліку та аналізу

Вінницького кооперативного інституту!

Кафедра фінансів, обліку та  аналізу ВКІ є випусковою кафедрою, на якій здійснюється  підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»   освітнього рівня «бакалавр», за денною та заочною формами навчання.

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у серпні 2017 року шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту.

Очолює її доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч.

Кафедра фінансів  Вінницького кооперативного інституту заснована у листопаді 2008 року відповідно до наказу ректора № 62-к від 29.08.08.р.

З 30.10.14.р., відповідно до наказу ректора № 68-к/1  кафедра змінює назву на   «Кафедра економіки і фінансів».

Завідувачем кафедри на протязі всього часу був доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч

Кафедра обліку і аудиту була створена у вересні  2008  році,  завідували кафедрою к.е.н. Дубінін А.А., к.е.н. Олійник Л.Г., к.е.н. Ільченко Л.Б. 

Навчальний процес зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Облік і оподаткування»    забезпечують найкращі спеціалісти.

  • Доктор економічних наук, професор Петренко Микола   Ілліч.
  • Три Кандидата економічних наук, доценти  Колотій  Світлана Василівна, Пиріжок  Стелла Євгеніївна,  Сарафонова  Інна Сергіївна.
  • Два викладача Вечірко Ольга Григорівна, Ролінська Анна Олександрівна.
  • Лаборант кафедри Іванова  Олена  Миколаївна

СПИСОК  ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ   ФІНАНСІВ , ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

Вчена ступінь

Прізвище, Ім’я, По батькові

1.      

Доктор економічних наук, професор

Петренко Микола   Ілліч

2.      

Кандидат економічних наук

доцент

Колотій  Світлана Василівна

3.      

Кандидат економічних наук

доцент

Пиріжок  Стелла Євгеніївна

4.      

Кандидат економічних наук

доцент

Сарафонова Інна Сергіївна

5.      

Викладач

Вечірко  Ольга Григорівна

6.      

Викладач

Ролінська Анна Олександрівна

7.      

Лаборант

Іванова  Олена  Миколаївна

Викладачі, які працюють за суміщенням:

8

Доктор економічних наук,

професор

Драбовський Анатолій Григорович

9

Кандидат економічних наук,

доцент

Прицюк Людмила Анатоліївна

10

Кандидат економічних наук,

доцент

Солоїд Олена Вікторівна

11

Кандидат економічних наук,

доцент

Кашпрук Юлія Анатоліївна

12

Кандидат економічних наук,

доцент

Гринчук Тетяна Петрівна

13

Викладач

Прокопенко Тетяна Василівна

14

Викладач

Івасюк Ірина Олексіївна

15

Викладач

Кушнір Олена Юріївна

16

Викладач

Коваль Юлія Андріївна

Під час навчання студенти мають можливість отримати змістовні професійні знання з таких фахових дисциплін, як: «Банківська система», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінанси, гроші і кредит»,  «Інвестування», «Місцеві фінанси», «Оцінка вартості підприємства; потенціал підприємства бізнесу», «Страхування», «Страхування. Соціальне страхування», «Фінансовий та економічний аналіз», «Банківський менеджмент», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінанси підприємств, фінанси підприємств і організацій с/к», «Фінанси підприємств», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Оцінка вартості підприємства бізнесу», «Банківський менеджмент», «Фінансовий ринок»,  «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Контролінг», «Державні фінанси зарубіжних країн», «Фінансовий облік», «Облік у бюджетних установах», «Облік у банках», «Звітність підприємства», «Аудит», «Управлінський облік», «Внутрішньогосподарський контроль», «Бухгалтерський облік», «Податковий менеджмент», «Облік у зарубіжних країнах», «Податкова система», «Облік у споживчої кооперації», «Організація і методика проведення податкових перевірок», «Теорія і історія оподаткування», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз» та ін.

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ ( http://www.vki.vin.ua/moodle). 

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням методичного забезпечення , написання підручників, посібників, методичних рекомендацій, конспектів лекцій тощо.

Загальна тематика наукових розробок професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється у межах ініціативної тем науково-дослідної роботи

  • Тема «Фінансове забезпечення діяльності споживчої кооперації України».
  • Тема 2 «Організаційно - економічні  та управлінські проблеми виробничих підприємств м. Вінниці та Вінницької області»

Результати досліджень відображені у  підручниках, навчальних посібниках і монографіях, виданих протягом останніх років.

Для набуття спеціальності важливо не лише отримання якісних теоретичних знань, але й безпосередня участь студентів у виробничому процесі з метою оцінки можливостей застосування своїх навичок на практиці та виявлення сфер навчання, що потребують вдосконалення. Студенти спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування»  та «Облік і оподаткування»    мають змогу ознайомитися з практичними аспектами фінансової діяльності на широкому переліку баз практики (підприємствах, банках, страхових компаніях та інших установах). Керівники зазначених установ традиційно відзначають високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів інституту. З огляду на це, значна кількість студентів отримує пропозиції щодо майбутнього працевлаштування ще до закінчення навчання.

Підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

Випускники можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес.

Наші випускники займають керівні посади на рівні керівників фінансових підрозділів, директорів територіальних управлінь банківських установ, а також керівників підприємств та організацій Вінницької області та інших регіонів України.

На сьогоднішній день «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування»   – це сучасні і престижні спеціальності  економічного спрямування. Фахівці з фінансів,обліку та аналізу  завжди без проблем знаходять своє місце в сфері економіки, яка гостро потребує обґрунтованих і чітко організованих дій, спрямованих на забезпечення ефективності, надійності і стабільності функціонування фінансової системи, розвитку виробництва, покращення умов життя та добробуту населення. Якщо уявити собі, що економіка – це корабель, що йде по бурхливому, безкрайньому морю, долаючи всі перешкоди, то місце фінансиста чи обліковця на цьому кораблі на капітанському містку.

Висококваліфікованих спеціалістів - з фінансів,обліку та аналізу  потребують державні та комерційні підприємства, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії, інші організації та установи. Фінансовий менеджер, фінансовий аналітик, фінансовий консультант, фахівець фінансового підрозділу підприємства, органів державної виконавчої влади та управління економікою, державний інспектор, страховий агент, брокер, антикризовий управляючий, – це лише незначний перелік посад, які може займати випускник за даними  спеціальностями.