Концепція розвитку інституту передбачає перехід до нових засад формування та розвитку економічних знань, які базуються на історико-культурних і духовно-моральних традиціях українського народу, поглибленому аналізі економічних процесів, що сприяють формуванню основ соціально орієнтованої економіки, сучасних економічних поглядів, розвитку гуманізації освіти, національній самоіндетифікації.

Реалізації цих планів сприяє й досвід зарубіжних країн. Саме тому Інститутом проводиться систематична робота щодо встановлення нових та підтримці діючих зв’язків з іноземними партнерами освітньої та наукової галузей. Так, станом на вересень 2017 р. діють міжнародні угоди з такими установами:

  1. Договір про партнерство та співробітництво між Вищою школою економіки, права та медичних наук ім. професора Едварда Ліпінського (м. Кельце) та Вінницьким кооперативним інститутом.
  2. Угода про співпрацю між Вінницьким кооперативним інститутом та Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь).
  3. Меморандум про співпрацю між фундацією «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ) та Вінницьким кооперативним інститутом.
  4. Договір про співпрацю між Вінницьким кооперативним інститутом та Вищою школою Хуманітас (м. Сосновець).
  5. Договір про співпрацю між Вінницьким кооперативним інститутом та Вшехніца Свентокшиска (м. Кельце).

Міжнародне співробітництво в Інституті  передбачає виконання різноманітних  напрямів діяльності, зокрема: всебічне вивчення досвіду розвитку освіти й науки; залучення іноземних фахівців до роботи в Інституті та участь провідних науково-педигогічних працівників Інституту у освітній та науковій діяльності закордонних вищих навчальних закладів; активне співробітництво з Міжнародним кооперативним альянсом, міжнародними організаціями; розширення міжнародних контактів факультету і кафедр, відділень та циклових комісій; участь у конкурсах на стипендії та гранти міжнародних організацій; проведення Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів» тощо.