Ліпінська Катерина Василівна – викладач ІІ категорії кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування.

 

Педагогічний стаж – 5 років.

Викладає дисципліни: «Організація обслуговування», «Організація виробництва», «Особливості зарубіжного сервісу», «Санітарія та гігієна».

Керівник гуртка: «Ресторатор».

 

Освіта:

 • Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв», 2009 р.

             Спеціальність: «Менеджмент соціокультурної діяльності»,

             Кваліфікація: «Менеджер готельно-ресторанного бізнесу».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Підвищення кваліфікації у вищому навчальному закладі Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі», Модульні технології вивчення дисциплін: «Санітарія та гігієна», «Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Устаткування в закладах ресторанного господарства». Свідоцтво від 24 жовтня 2014 р.
 • Громадський проект масових відкритих он-лайн курсів «Prometheus». Курс: «Захист прав споживачів: теорія та практика». Сертифікат від 07.11.2017 р.

 

Досвід роботи:

 • 2010–2013 р.  лаборант кафедри обліку та аудиту Вінницького кооперативного інституту
 • З вересня 2013 р. викладач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування Коледжу економіки і права ВКІ

 

Методично-організаційна робота:

На замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:

 • тести для визначення рівня знань з дисципліни «Особливості ресторанного сервісу», (2015 р.);
 • тести для визначення рівня знань з дисципліни «Організація обслуговування та сервіс у закладах ресторанного господарства», (2017 р.).
 • завдання для практичних та семінарських занять з методичними рекомендаціями для дисципліни «Особливості зарубіжного сервісу», (2018 р.).

 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Шуляк К.В. (Ліпінська К.В.) Сутність самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання / К.В.Шуляк // Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі» (18 грудня 2013р.) – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2013. – С.155-159.
 2. Шуляк К.В. (Ліпінська К.В.) Роль підприємств ресторанного бізнесу в сучасній економіці/ К.В. Шуляк // Науковий вісник ВКІ «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». Статті та тези доповідей на VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого  2014  р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – С. 58-62.
 3. Шуляк К.В. (Ліпінська К.В.) Методика внутрішнього контролю формування собівартості туристичного продукту/ К.В. Шуляк //Науковий вісник ВКІ «Народ, держава, власність, ресурси, регіональний розвиток». Статті та тези доповідей на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції, 19 березня  2014  р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – С.175-178.
 4. Шуляк К.В. (Ліпінська К.В.) Маркетинговые исследования в деятельности туристического предприятия  / К.В. Шуляк // Зб.  наукових  праць Міжнародної  наук.-практ.конф. «Гостинність, сервіс,  туризм:  досвід,  проблеми,  інновації». - Т. 2 –  К.: Видавництво  Київського  національного університету культури і мистецтв, 2014. – С. 245-249
 5. Ліпінська К.В. Використання QR-коду в роботі закладів ресторанного господарства / К.В. Ліпінська //Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі» , (3 жовтня 2017 р.). – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 431-433