Артемович Тетяна Миколаївна – викладач вищої категорії  кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування. З 1999 р. має звання викладача-методиста. Відмінник освіти України.

 

Педагогічний стаж – 36 років.

Викладає дисципліни: «Організація виробництва у закладах ресторанного господарства», «Організація обслуговування та сервіс у закладах ресторанного господарства»

 

Освіта:

 • Київський торговельно-економічний інститут, 1984 р.

Спеціальність: «Технологія і організація громадського харчування»,

Кваліфікація: «Інженер-технолог»

 • Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут, 1991 р.

Спеціальність: «Технологія і організація громадського харчування»,

Кваліфікація:  «Викладач кооперативного технікуму».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Підвищення кваліфікації у вищому навчальному закладі Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі»,  Сучасні технології вивчення дисциплін: «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Організація виробництва у закладах ресторанного господарства», «Особливості ресторанного сервісу». Свідоцтво від  29 квітня 2016 р.

 

Досвід роботи:

 • 1978– 1981 р.   кухар V розряду Дальногірського  продпостачу, Приморського краю.
 • 1981– 1991 р.   викладач Вінницького кооперативного училища № 1 Облспоживспілки;
 • з 1991 р. викладач циклової комісії «Виробництво харчової продукції» Коледжу економіки і права ВКІ.
 • з 1995 по 2017 рр. – голова циклової комісії «Виробництво харчової продукції» Коледжу економіки і права ВКІ.

 

Методично-організаційна робота:

1) голова методичної ради коледжу;

2) член секції викладачів спецдисциплін при НМЦ «Укоопосвіта»;

3) круглий стіл на тему: «Активізація напряму практичної підготовки студентів – як передумова їхнього успішного працевлаштування та самореалізації на ринку праці», (2013р.)

4) методичний семінар «Якість навчання, як ключовий аспект з реалізації вимог сучасної вищої освіти» (2015р.)

5) брала участь у конкурсі «Кращий викладач 2011-2012 рік» серед кооперативних навчальних закладів 1 рівня акредитації.

 

Методична робота:

1) на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:

 • методичні рекомендації до написання курсової роботи з організації обслуговування у закладах ресторанного господарства для спеціальності: 5.14010102 Ресторанне обслуговування, (2013);
 • методичні рекомендації до написання курсового проекту з організації виробництва у закладах ресторанного господарства, частина І–II для спеціальності: 5.05170101 Виробництво харчової продукції, (2013);
 • опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи організації ресторанного господарства». Частина І - II для спеціальності: 5.14010102 Ресторанне обслуговування, (2014);
 • тести для визначення рівня знань з дисципліни «Особливості ресторанного сервісу», (2015);
 • тести для визначення рівня знань з дисципліни «Організація виробництва у закладах ресторанного господарства», (2016);
 • наочний посібник з дисципліни «Особливості ресторанного сервісу», (2017);
 • збірник ситуаційних завдань  з дисципліни «Організація обслуговування та сервіс з закладах ресторанного господарства», (2017);
 • тести для визначення рівня знань з дисципліни «Організація обслуговування та сервіс у закладах ресторанного господарства», (2017);
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», (2018 р.).
 • Завдання для практичних та семінарських занять з методичними рекомендаціями для дисципліни «Особливості зарубіжного сервісу», (2018 р.).

 2)  підготовлені методичні розробки:

 • Інноваційні технології навчання – запорука забезпечення якості освіти, (2013);
 • Підготовка та проведення відкритого заняття з дисципліни «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства», (2014);
 • Якісне навчання, як ключовий аспект реалізації вимог сучасної вищої освіти (2015).
 • Основні шляхи підвищення якості викладання дисципліни Організація обслуговування та сервіс в ЗРГ, (2017);

 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Артемович Т. М. Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Круглий стіл на тему: «Активізація напряму практичної підготовки студентів – як передумова їхнього успішного працевлаштування та самореалізації на ринку праці». – ВКІ. – 2013 р.
 2. Артемович Т. М. Підготовка викладачів до впровадження  сучасних технологій навчання та виховання/ Т.М. Артемович// Матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, ВКІ. - 2013 р. – С.176–179.
 3. Артемович Т. М. Функціонально-технологічні показники рибних січених мас з використанням дієтичних добавок / Т.М. Артемович // Збірник наукових праць Міжнародної  наук.-практ.конф. «Гостинність, сервіс,  туризм:  досвід,  проблеми,  інновації». -  Т. 2 –  К.: Видавництво  Київського  національного університету культури і мистецтв, 2014. – С. 206-210.
 4. Артемович Т. М. Технологія використання натуральних замінників під час виготовлення кулінарної продукції / Т.М. Артемович // Збірник наукових праць Міжнародної  наук.-практ.конф. «Гостинність, сервіс,  туризм:  досвід,  проблеми,  інновації». - Т. 2 –  К.: Видавництво  Київського  національного університету культури і мистецтв, 2014. – С. 186-200.