Контактна інформація

Адреса: вул. Академіка Янгеля,59, Кабінет 212
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

«Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості»

(М. Ебнер-Ешенбах)

Кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності – структурний навчально - методичний підрозділ, що проводить навчально - методичну, освітню, організаційну та виховну роботу.

Діяльність кафедри направлена на формування професійних знань молодшого спеціаліста з питань: підприємницької діяльності; роботи з нормативно-правовими актами; використання й складання первинних документів з формування господарських зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності; виконання операцій торгово-технологічного процесу; визначення об’єктів комерційної та підприємницької діяльності; враховування функцій, принципів і методів менеджменту при здійсненні підприємницької діяльності; визначення складових комплексу маркетингу; використання знань основ економіки торговельного підприємства для внесення пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності торговельного підприємства; професійної лексики; законодавства України; прав та свободи людини і громадянина; сучасних досягнень в основах теорії та методології торгівлі; споживчих властивостей та якості товарів й формування асортименту.

До складу кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності входять як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти:

Завідувач кафедри: Вознюк Т.К. - кандидат економічних наук

Члени кафедри:

 1. Васильєва І. М
 2. Вознюк Т. К.
 3. Мазур О. О.
 4. Юсуфова А. М.
 5. Ясько Т. Ю.

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів. Відвідують курси підвищення кваліфікації згідно графіку один раз на п’ять років.

Основними завданнями кафедри у сфері освіти є: якісне забезпечення освітнього процесу за спеціальностями - 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Основними напрямками діяльності викладачів кафедри є:

 • Аналізувати перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх професійних програм; задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали, дидактичний матеріал); форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів кафедри теоретичного і практичного спрямування; рівень підготовки викладачів до атестації.
 • Організація поточного і перспективного планування навчально - методичної роботи викладачів кафедри; роботи викладачів з комплексного методичного забезпечення дисциплін; роботи до підготовки та проведення відкритих занять; аналізу роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.
 • Координація та керування роботою викладачів кафедри; створення сприятливого морально – психологічного мікроклімату.
 • Коректування власного плану роботи та індивідуальних планів викладачів; планів роботи навчальних кабінетів.
 • Розроблення та редагування плану роботи кафедри та документів, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни; методичних вказівок і рекомендації до виконання лабораторних, практичних робіт та семінарських занять; методичних розробок викладачів, підготовлення до друку.
 • Затвердження тестів, завдань до контрольних робіт та замірів знань, критерій та норм їх оцінювання, екзаменаційних білетів, робочих навчальних програм, планів роботи гуртків.
 • Контроль за виконанням навчальних планів і робочих навчальних програм; виконання ухвалених рішень кафедри; виконання годин педагогічного навантаження; стан викладання і якість знань студентів.
 • Узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів кафедри; пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на засіданнях кафедри та педагогічної ради.
 • Робота над організацією навчання з використанням аудіовізуальних, мультимедійних засобів, інформаційно - комп’ютерних та проектних технологій в процесі викладання товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності як основи формування високої компетентності студентів.
 • Активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання дієвих інтерактивних методів навчання в процесі викладання товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності як однієї з визначальних умов формування активної життєвої позиції молоді.
 • Формування соціальної компетентності студентів засобами правової освіти і виховання.
 • Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.
 • Продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, удосконалення й впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання учнів з особливими потребами.

 

Кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності працює над реалізацією науково - методичної проблеми: впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоспроможного спеціаліста на ринку праці.

Наукова робота викладачів кафедри здійснюється за наступними напрямами:

 • підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;
 • участь викладачів у Міжвузівських, Міжнародних, Всеукраїнських науково-методичних та науково-практичних конференціях та круглих столах;
 • участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» ;
 • керівництво науковою роботою студентів.

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ (http://www.vki.vin.ua/moodle).

За викладачами кафедри закріплені предметні студентські гуртки:

- «Комерсант», керівник гуртка Ясько Т. Ю.

- «Школа безпеки», керівник гуртка Юсуфова А. М.

Першочерговим завданнями над якими працює кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності – є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадсько свідомої людини.