Коваль Юлія Андріївна – викладач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін. Спеціаліст другої категорії.

 

Педагогічний стаж – 14 років.

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Страхові послуги».

Керівник гуртка «Школа фінансової грамотності».

 

Освіта:

 • Вінницький державний педагогічний університет, 2003 р. (з відзнакою) 

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія», кваліфікація: вчитель географії і біології.

 • Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного унівеситету, 2006р.

Спеціальність: «Державні фінанси», кваліфікація: спеціаліст з фінансів, економіст-фінансист.

 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Магістратура, 2016 р.  (з відзнакою)

Спеціальність: «Педагогіка вищої школи», кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Стажування, 2013 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі

Свідоцтво №12СПК 938520 від 31.10.2013 р.

 

Методично-організаційна робота:

1)організація і підготовка круглих столів:

 • «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу Вінниччини» (2017 р.);
 • «Шляхи становлення гривні як національної грошової одиниці України» (2018 р.)

 

Методична робота:

 • на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:
 • Страхові послуги. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів. Спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит / Укл.: Коваль Ю.А. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2015.

2) проведені відкриті заняття: 

 • з дисципліни «Фінанси» на тему: «Фінансова система» (2013 р.);
 • з дисципліни «Гроші та кредит» на тему: «Інфляція та грошові реформи» (2015 р.)
 • з дисципліни «Фінанси» на тему: «Бюджет» (2016р.)
 • з дисципліни «Страхові послуги» на тему: «Страхування життя» (2017 р.)

3) підготовлені методичні розробки:

 • «Навчально-методичне забезпечення як умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фінансів (на базі Коледжу економіки і права ВКІ)» (2016 р.)

4) підготовка призерів обласних конкурсів (олімпіад):

 • Конкурс з дисципліни «Страхові послуги» серед ВНЗ Укоопспілки на тему: «Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у Вінницькій області для забезпечення ефективної роботи страхової компанії»

2016 р. – ІІІ місце (ст. гр ФК-151 Підгородецький Максим)

2017 р. – ІІ місце (ст. гр.ОД-161 Білова Дар’я )

 

5) участь у круглому столі:

 • «Шляхи покращення рівня знань студентів при вивченні фінансових дисциплін» (2016 р.)

 

6) рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіти»:

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси» спеціальності: 03050401 Економіка підприємства, 5.03050701 Маркетингова діяльність, 5.03050801 Фінанси і кредит, 5.03050802 Оціночна діяльність, 5.03050901 Бухгалтерський облік (2015 р.)
 • Тести з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування, 071 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2017 р.)
 • Опорний конспект з дисципліни «Страхові послуги». Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування , 071 Облік та оподаткування(2016 р.)
 • Опорний конспект з дисципліни «Гроші та кредит». Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік та оподаткування (2017 р.)

 

Науково-пошукова робота:

 • наукові семінари:
 • «Сутність і особливості реалізації фінансової та фінансово-правової політики держави» (2013 р.)
 • наукове керівництво студентською  науково-дослідною роботою:
 • Кравець М. В. (група ФК-131) Розвиток підприємства в сучасних реаліях. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця: ВКІ, 2014.
 • Собко О.М. (група ФК-132) Роль підприємництва в житті суспільства. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця: ВКІ, 2014.
 • Рославцева О.О. (група ФК-131) Сутність підприємництва, його ознаки і функції. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця: ВКІ, 2014.
 • Шостак В.О. (група ФК-132) Аналіз сучасного стану та перспектива розвитку інноваційних підприємств. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця: ВКІ, 2014.
 • Приліпко І.М. (група Б-131) Міжнародний досвід формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією. Наукове видання ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді»: матеріали VIІІ  міжнародної науково-практичної конференції студентів, 20 травня 2015 р. Вінниця, 2015.  С. 91-93.
 • Бортняк Т.В. (група Б-131) Механізм залучення громадськості до заходів протидії корупції в Україні. Науковий вісник ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді»: матеріали VIІІ  міжнародної науково-практичної конференції студентів, 20 травня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 62-64.
 • Франчук Л.В. (група ФК-141) .Роль фінансів у функціонуванні підприємств споживчої кооперації. Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти» «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»: матеріали   Х Всеукраїнської наукової конференції студентів Вінницького кооперативного інституту коледжу економіки і права, 24 березня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 36-38.
 • Меллєр В.О., Мартич Д.О. (група ОДп-151) Євроінтеграція сфери ринку небанківських фінансових послуг України. Наукове видання ВКІ «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»: матеріали ІІІ міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, технікумів, інститутів, університетів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ  ступенів. 29 березня 2017 р. Вінниця, 2017. С.38-39.

 

Найбільш актуальні публікації:

 

Статті в інших виданнях

 1. Гринчук Т.П., Коваль Ю.А., Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання аграрного сектору економіки, механізм її формування та впровадження. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 7. С.159-164.

 

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Коваль Ю.А. Основні тенденції розвитку економіки країн СНД в пострадянський період (1991-2005 рр.) Науковий вісник ВКІ Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 19 лютого 2014 р. Вінниця, С. 94-96.
 2. Коваль Ю.А., Марецька Ю.В. Зовнішньоекономічні зв’язки Вінницької області. Науковий вісник ВКІ «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади»: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, 16-17  березня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 202-204.
 3. Коваль Ю.А. Розвиток державних фінансів в умовах трансформаційної економіки. Науковий вісник ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи»: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, 16 березня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 42-45.

 

Матеріали науково-методичних конференцій

 1. Коваль Ю.А. Ефективність використання технічних засобів навчання при викладанні економічних дисциплін. Науково-методичне видання ВКІ «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі»: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. 18 грудня 2013 р. Вінниця, 2013. С.144-147.
 2. Марецька Ю.В., Коваль Ю.А. Методика використання інтерактивних методів навчання при вивченні іноземних мов. Науково-методичне видання ВКІ «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості»: матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 квітня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 129-132.

 

Виховна робота:

 • Ескурсії до Музею грошей НБУ (м. Київ).
 • Екскурсіїї до бібліотек, музеїв, банків, страхових компаній.
 • Організація профорієнтаційної роботи.