Островська Ірина Юріївна - викладач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін. Викладач вищої категорії.

 

      Педагогічний стаж –21 рік.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку».

 

      Освіта:

 • Київський торгово-економічний інститут, 1991 р. 

Спеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація: економіст.

 • Національний технічний  університет України  «Київський  політехнічний інститут», 2007 р.

Спеціальність: «Педагогіка вищої школи», кваліфікація: магістр з педагогіки вищої школи.

 

      Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Підвищення кваліфікації, 2014 р. Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Свідоцтво №12СПВ 057154 від 24.10.2014 р.
 • Спеціалізовані курси «Використання прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України», 2011р. Свідоцтво № 2110062549671;
 • Тренінг «Використання програми «Парус - Підприємство 7.40, модуль «Бухгалтерія», 2015р. сертифікат від 19.03.2015р.

 

      Досвід роботи:

1986-1987 – бухгалтер Госпрозрахунковий універмаг Вінницької райспоживспілки;

1990-1997 – головний бухгалтер Виробничого об’єднання «Контакт»;

1997-2003 – викладач Вінницького кооперативного технікуму;

2003-2010 – викладач Вінницького кооперативного коледжу економіки і права;

2010-2013 – голова циклової комісії бухгалтерського обліку Коледжу економіки і права

Вінницького кооперативного інституту;

2013-2017 – голова циклової комісії бухгалтерського обліку та комп’ютерних дисциплін

Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту;

2017-2018 – викладач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін

Коледжу економіки і права ВКІ.

 

      Методично-організаційна робота:

1) участь у методичних об’єднаннях:

 • Обласне методичне об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької обл., м. Вінниця, листопад 2014р.
 • Обласне методичне об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької обл. м. Могилів-Подільський, листопад 2015р.;
 • Член оргкомітету обласного конкурсу «Комп’ютерні технології в БО» серед студентів технікумів і коледжів Вінницької області, 2015р.
 • Форсайт-сесія «Використання інноваційних інструментів навчання для формування і розвитку у майбутніх фахівців ключових компетенцій 2020 року» - Обласне методичне об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької обл. м. Вінниця, листопад 2016р.;
 • Член оргкомітету обласного конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів технікумів і коледжів Вінницької області, 2016р.
 • Обласне методичне об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької обл. м. Вінниця, листопад 2017р.;
 • Член оргкомітету обласного конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів технікумів і коледжів Вінницької області, 2017р.
 • Член оргкомітету обласного конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів технікумів і коледжів Вінницької області, 2018р.


2) участь у секціях НМЦ«Укоопосвіта»:

 • - участь у роботі секції фінансових і облікових дисциплін при НМЦ «Укоопосвіти», тести з дисципліни “Облік і звітність”, тести з дисципліни “Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках”, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку”, тести з дисципліни “Фінансовий облік”, завдання для практичних занять з технологічної практики автоматизації обліку 2016р.

- участь у роботі секції заступників директорів кооперативних коледжів – складання освітньо-професійних програм зі спеціальності Облік і оподаткування, 2018р.

3) участь у круглих столах, тренінгах:

 • Круглий стіл на тему «Який він сучасний бухгалтер?» за участю випускників бухгалтерських груп коледжу до міжнародного Дня Бухгалтера 12 листопада 2015р.
 • Круглий стіл на тему «Гроші світу» за участю груп коледжу 7 листопада 2018р.

 

      Методична робота:

1) на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:

 • методичні рекомендації для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни Облік і звітність у бюджетних установах для спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік (2015р.)

2) проведені відкриті заняття: 

 • з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» на тему: «Автоматизація обліку запасів підприємства» (2015р.)

3) підготовлені методичні розробки:

Методична розробка на тему: Методика застосування демонстраційних програм під час вивчення дисципліни Інформаційні системи і технології в обліку (2015р)

4) підготовка призерів обласних конкурсів (олімпіад):

 • Гавенко Тетяна – ІІІ місце в обласному конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» (2014 р.);
 • Маліцька Рита - ІІ місце в обласному конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» ( 2015 р.);
 • Діхтяр Марина - ІІ місце в обласному конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» ( 2016 р.);
 • Велкова Діана - ІІІ місце в обласному конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» ( 2016 р.);

5) рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіти»:

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни «Фінансовий облік». Спеціальність: 03050901 «Бухгалтерський облік»;
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» кооперативних технікумів та коледжів, для підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 03050401 Економіка підприємства, 5.03050701 Маркетингова діяльність (2015 р.).
 • Контрольні завдання з програмою та методичними рекомендаціями з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної форми навчання кооперативних технікумів і коледжів спеціальності 03050901 Бухгалтерський облік (2015 р.).
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни Бухгалтерський облік для спеціальностей 03050801 Фінанси і кредит, 5.03050802 Оціночна діяльність, 5.03050801 Бухгалтерський облік (2015 р.).
 • Контрольні завдання з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» для студентів заочної форми навчання кооперативних технікумів і коледжів спеціальності 03050901 Бухгалтерський облік (2015 р.).
 • Завдання для навчальної практики для  студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальності  03050901  Бухгалтерський  облік (2015 р.).
 • Збірник задач з дисципліни Бухгалтерський облік для студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (2016 р.).
 • Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з дисципліни Фінансовий облік для студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальності 071 Облік і оподаткування (2017 р.).
 • Робочий зошит для проведення практичних та індивідуальних занять зі студентами кооперативних технікумів та коледжів з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 071 Облік і оподаткування (2017 р.).
 • Тести для визначення рівня знань студентів з професійної підготовки молодших спеціалістів кооперативних технікумів та коледжів з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2018 р.).
 • Тести для визначення рівня знань студентів кооперативних технікумів та коледжів з дисципліни Бухгалтерський облік для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2018 р.).

 

      Науково-пошукова робота:

Наукове керівництво студентською  науково-дослідною роботою:

 • Шевчук О.Ю. (група Б-121) Європейський ефект від автоматизації обліку зарплати «в конвертах». Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця, 2014.
 • Маліцька Р. О. (група Б-121) Застосування інформаційних систем обліку для вирішення проблем детінізації доходів. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ  науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця, 2014.
 • Гнатюк І. В. (група Б-121) Проблеми автоматизованого обліку програмного забезпечення як нематеріального активу. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця, 2014.
 • Діхтяр М. (група ФК-131) Основні проблеми автоматизації обліку неофіційної заробітної плати. Наукове видання ХКТЕІ. Матеріали VІІ Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність» м. Хмельницький, 2016
 • Музичко Д. (група ОА-121) Проблеми обліку витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів. Наукове видання ЛККЕіП. Матеріали Всеукраїнська наукова конференція «Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки» м. Львів, 2016
 • Приліпко І. (група Б-131) Проблема вибору і адаптації програмного забезпечення на підприємствах. Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти» «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції студентів Вінницького кооперативного інституту коледжу економіки і права, 24 березня 2016 р. Вінниця, 2016.
 • Діхтяр М. (гр.ФК-131) Овердрафт – допомога підприємству під час кризи. Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти»  «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції студентів Вінницького кооперативного інституту коледжу економіки і права, 24 березня 2016 р. Вінниця, 2016.
 • Малюта В.А. Особливості контролю запасів підприємства Наукове видання ВКІ «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»: матеріали ІІІ міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, технікумів, інститутів, університетів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 29 березня 2017 р. Вінниця, 2017.

 

      Найбільш актуальні публікації:

      Матеріали наукових конференцій

 1. Островська І.Ю. Урізноманітнення форм організації навчання як важливий чинник розвитку інтересу студентів до бухгалтерського обліку, ІV Всеукраїнська науково-методична конференція на тему: «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі», 2014;
 2. Островська І.Ю. Високопрофесійні бухгалтери – передумова ефективного розвитку регіональної економіки, VІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства на тему: «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах», Вінниця. ВКІ.- 2014р.
 3. Островська І.Ю.  Формування фахової професійної компетентності майбутніх спеціалістів бухгалтерського обліку // Науково-методичне видання ВКІ  VIII Міжнародної науково-практичної конкуренції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» ВКІ березень 2015р.
 4. Островська І.Ю., Ролінська А.О. Перевірка нарахування та сплати податків, як основа фіскальної політики держави» // Науково-методичне видання ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності  українського суспільства» за матеріалами «Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу березень, 2016.
 1. Островська І.Ю. Актуальні проблеми руху грошових коштів в закладах охорони здоров’я // Науково-методичне видання Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики – Кривий Ріг, 2017. – С.61-64 [Електронний ресурс]: http://www.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/nauka-donnuet/138-strategii-2017/file

      Матеріали методичних конференцій

 

 1. Островська І.Ю., Ролінська А.О. Застосування навчальної практики у реалізації стандартів професійної освіти на сучасному етапі інформатизації суспільства // Науково-методичне видання ВКІ «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 квітня 2016 р. – Вінниця, 2016.
 2. Островська І.Ю. Програми автоматизації облікових процедур та їх врахування в процесі підготовки майбутніх фахівців. Сучасний підхід до викладання дисциплін: матеріали міжнародної науково-методичної конференції. 14 березня 2018 р. Вінниця. ВКІ. 2018р.

 

      Виховна робота:

 • Проведення виховних заходів для підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців;
 • Участь у підготовці і проведенні студентських олімпіад в рамках декад спеціаліста;
 • Організація профорієнтаційної роботи.