Лукіянчук Світлана Михайлівна – викладач-методист кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. 

 

Педагогічний стаж – 15 років.

Викладає дисципліни: «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформатика».

 

Освіта:

 • Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2001 р. 

Спеціальність: «Фізика та основи інформатики», кваліфікація: вчитель фізики, основ інформатики та астрономії.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Стажування, 2016 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі

Свідоцтво №12СПВ 153852 від 21.10.2016 р.

 

Досвід роботи:

2001-2003 – лаборант циклової комісії бухгалтерського обліку Вінницького кооперативного технікуму;

2003-2009 – викладач Вінницького кооперативного коледжу економіки і права;

2009-2012 – завідувач фінансово-бухгалтерського відділення;

2012-2018 – викладач циклової комісії бухгалтерського обліку та комп’ютерних дисциплін;

З 2018 року – викладач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Коледжу економіки і права ВКІ.

 

Методично-організаційна робота:

 • участь у методичних об’єднаннях:
 • Вінницький транспортний коледж (18.10.2017 року);
 • Вінницький технічний коледж (член журі ІІ етапу XI Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів і технікумів Вінницької області (№ 82 від 18.04.2018 р.)).

2) участь у конкурсі Кращий викладач 2016 року.

 

Методична робота:

 • на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:
 • Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України (№ 2, вересень, 2016 р.)
 • Наскрізна програма практики для кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація: Товарознавство в митній справі (2017 р.).
 • Інформатика. Тести для визначення рівня знань, умінь та навичок студентів кооперативних коледжів (2018 р.).
 • Інформатика і комп’ютерна техніка. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни для кооперативних коледжів. Спеціальності: 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа (2018 р.).

2) проведені відкриті заняття: 

 • з дисципліни «Інформатика» на тему: «Табличний процесор» (2016 р.).

3) рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіта»:

 • Інформатика. Частина 1. Завдання для практичних занять для студентів кооперативних технікумів і коледжів (2016 р.).
 • Інформатика. Частина 2. Завдання для практичних занять для студентів кооперативних технікумів і коледжів (2016 р.).
 • Наочний посібник з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка». Спеціальності: 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність (2017 р.).
 • Робочий зошит з дисципліни «Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки». Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність (2018 р.).

4) Вивчено та узагальнено досвід роботи викладача у коледжі 2013-2015 н.р.

 

Науково-пошукова робота:

Наукове керівництво студентською науково-дослідною роботою:

 • Огороднік С. М., Ткаченко М. О. (група РО-131) Електронна система прийому громадян: розвиток сфери обслуговування громадян у м. Вінниці. ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді»: тези учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців, 20 травня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 137-138.
 • Гончарук К. О., Бабак Д. М. (група ФК-151) Проблеми розвитку гуманітарних наук на сучасному етапі. Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти» «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»: тези учасників Х Всеукраїнської наукової конференції студентів Вінницького кооперативного коледжу економіки і права, 24 березня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 7-10.
 • Десятник М. М., Купець І. А. (група ТМ-161) Сучасні інформаційні технології. Наукове видання ВКІ «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»: тези учасників ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, технікумів, інститутів, університетів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ  ступенів. 29 березня 2017 р. Вінниця, 2017. С. 32-34.
 • Горячкіна Н. В., Ковальчук О. О. (група ПР-161) Безпечний Інтернет. Наукове видання ВКІ «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»: тези учасників ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, технікумів, інститутів, університетів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ  ступенів. 29 березня 2017 р. Вінниця, 2017. С. 34-36.
 • Мельник Д. О., Малаховська Ю. О. (група ТМ-171) Інноваційні методи кодування QR-кодом. Юність, історія, наука, культура, економіка: тези учасників Всеукраїнської науково-пошукової конференції студентів коледжів, інститутів і загальноосвітніх шкіл І- ІІІ ступенів. 07 лютого 2018 р. Вінниця, 2018. С.19-21.
 • Андріяш Д. Д., Аращук Д. В. (група РО-171) Інформаційні процеси сьогодення. Юність, історія, наука, культура, економіка: тези учасників Всеукраїнської науково-пошукової конференції студентів коледжів, інститутів і загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 07 лютого 2018 р. Вінниця, 2018. С.29-31.
 • Гребінь В. В., Донська В. Р. (група ХТ-171) Ліцензія як вид захисту програмного забезпечення. Юність, історія, наука, культура, економіка: тези учасників Всеукраїнської науково-пошукової конференції студентів коледжів, інститутів і загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 07 лютого 2018 р. Вінниця, 2018. С.47-50.

 

Найбільш актуальні публікації:

 

Статті у фахових виданнях

 1. Лукіянчук С. М. Застосування засобів Data Mining з метою оптимізації діяльності підприємства / С. М. Лукіянчук, В. В. Ковалевська // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. - № 20. – С. 178-185.

 

Матеріали наукових конференцій

 1. Лукіянчук С. М. Використання сучасних інформаційних технологій під час маркетингових досліджень / С. М. Лукіянчук, Л. В. Антонюк // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: статті та тези доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства. 19 лютого 2014 р. Вінниця. 2014. С. 187-189.
 2. Лукіянчук С. М. Впровадження ІС на підприємстві / С. М. Лукіянчук, Л. В. Антонюк // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: статті та тези учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства. 16-17 березня 2015 р. Вінниця. 2015. С. 98-100.
 3. Лукіянчук С. М. Плаформа бізнес-аналітики QLICKVIEW / С. М. Лукіянчук, В. В. Ковалевська // Наука та практика сучасності і майбутнього: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця. 2017. С. 88-90.

 

Матеріали методичних конференцій

 1. Лукіянчук С. М. Гра як інтерактивний метод навчання / С. М. Лукіянчук // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 квітня 2016 р. – Вінниця. 2016. - С. 125-127.
 2. Лукіянчук С. М. Актуальні питання удосконалення викладання дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / С. М. Лукіянчук, В. В. Ковалевська, О. А. Грищук // Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю: тези доповідей на IV Всеукраїнській науково-методичній конференції, 28 лютого 2018 р. – Вінниця. 2018. – С. 102-106.

 

Виховна робота:

 • Проведення виховних заходів як куратора груп ТМ-161, ПТБ-181, М-181, ХТ-181.
 • Участь у організації конкурсів, різних свят у Коледжі.
 • Екскурсії до бібліотек та музеїв.
 • Організація профорієнтаційної роботи.