Горобець Людмила Володимирівна – викладач-методист кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. 

 ,

Педагогічний стаж – 24 роки.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Навчальна практика з інформатики та комп'ютерної техніки», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установа», «Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності», «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності».

Керівник гуртка «Сучасний фахівець».

 

Освіта:

 • Вінницький політехнічний інститут, 1989 р. 

     Спеціальність: «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація: інженер-системотехнік.

 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2007 р.

     Спеціальність: «Педагогіка вищої школи», кваліфікація: магістр з педагогіки вищої школи. 

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Підвищення кваліфікації, 2016 р.  

     Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі. Свідоцтво №12СПВ 173552 від 29.04.2016 р.

 

Досвід роботи:

1989 - 1994 – інженер Центрального конструкторського бюро інформаційної техніки;

1994 – 1995  – інженер-програміст ВПУ №5;

1995-2001 роки – майстер виробничого навчання в Міжрегіональному  вінницькому  професійно-технічному училищі № 4.

2001-2003 – викладач Вінницького кооперативного технікуму;

2003-2008 – викладач Вінницького кооперативного коледжу економіки і права;

з 2008 – викладач Коледжу економіки і права  Вінницького кооперативного інституту.

 

Методично-організаційна робота:

1) адміністратор системи дистанційного навчання «Веб клас ВКІ», тьютор;

2) проведення тренінгу «Новітні методи навчання: змішане навчання», 2018 р.;

2) участь у  тренінгу з інформаційної системи «Парус-підприємство 7.4»,  2015 р.

 

Методична робота:

1) на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:

 • Завдання для практичних занять студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни «Інформатика і комп'ютерна техніка» для спеціальностей: 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 • «Використання елементів дистанційного навчання середовища Moodle» (Із досвіду роботи  викладача вищої категорії Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту Горобець Л.В.), 2016 р.

 

2) проведені відкриті заняття: 

 • з дисципліни «Навчальна практика з інформатики і комп'ютерної техніки» на тему: «Створення та відправлення електронного листа. Робота з файлами», 2016 р.

 

3) підготовлені методичні розробки:

 • «Удосконалення форм і методів самостійної роботи за допомогою СДО  Moodle»,    2015 р.
 • «Проведення практичного заняття з дисципліни «Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки»; з використанням системи дистанційної освіти MOODLE», 2014 р.

 

4) виступи на обласних методоб’єднаннях:

 • виступ на обласному методичному об'єднанні викладачів основ інформатики та обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Вінницької області на тему «Мультимедійні навчальні елементи», 2018 р.;
 • виступ на обласному методичному об'єднанні викладачів основ інформатики та обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Вінницької області на тему «Використання елементів дистанційного навчання середовища Moodle» , 2016 р.

 

5) методичні семінари:

 • «Відеоконтент в освітньому процесі», 2018 р.

 

6) рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіти»:

 • Завдання для практичних занять з дисципліни «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності» для студентів кооперативних технікумів та коледжів спеціальності  081 «Право», 2018 р.
 • «Опорний конспект для студентів кооперативних технікумів та коледжів з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування», 2017 р.
 • Збірник задач і ситуаційних завдань з дисципліни «Комп'ютерна техніка», 2018 р.

 

Науково-пошукова робота:

Наукове керівництво студентською  науково-дослідною роботою:

 1. Морванюк С. Т. Використання ІТ–технологій на підприємствах України / С. Т. Морванюк // Юність, історія, наука, культура, економіка. Тези учасників Всеукраїнської науково–пошукової конференції  студентів коледжів, загальноосвітніх шкіл I–III ступенів,    7 лютого 2018 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля”, 2018. – С.131-133
 2. Підгородецький М. О. Перспективи розвитку програмного  забезпеченні  для підприємств та організацій в Україні / М. О. Підгородецький, Н. О. Прибега // Розвиток сучасної науки в умовах європейської інтеграції : ІV Міжнародна науково–практична конференція студентів та молодих вчених,  19–20 жовтня 2017 р.[тези доп.] / редкол.: Л. А. Прицюк [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – С. 85–87
 3. Горячкіна Н. В. Інформаційна безпека в Україні / Н. В. Горячкіна, М.О. Яременко // Розвиток сучасної науки в умовах європейської інтеграції :  ІV Міжнародна науково–практична конференція студентів та молодих вчених,  19–20 жовтня 2017 р. .[тези доп.] / редкол.: Л. А. Прицюк [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – С. 44–46.
 4. Морванюк С. Т., Лазаренко І. В. Кіберзахист і його значення для безпеки України / С. Т. Морванюк,  І. В  Лазаренко  // Якісна освіта – основа формування майбутніх лідерів українського суспільстваю. Тези учасників  Міжвузівської  науково – теоретичної конференція студентів коледжів, інститутів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2017.– С. 57–60
 5. Миронюк К. В. Тарасенко О. В. Дистанційне навчання в самоосвіті студента / Миронюк К. В., Тарасенко О. В. // Науковий збірник “Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції”. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково – теоретичної  конференції студентів.  29 березня 2017 р. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2017. – С. 40-41.
 6. Трай М.В. Як студент може отримати професію своєї мрії / М. В. Трай, Н. А. Романова  // Науковий вісник  ВКІ «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця» Тези учасників на Х Всеукраїнської наукової  конференції  студентів Вінницького кооперативного коледжу економіки і права 24 березня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2016. – С.16-17 .
 7. Бершадський А. О. Громадянське суспільство: від історії до сьогодення / А. О. Бершадський  Р. М. Дідусенко // Науковий вісник  ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадянського суспільства: участь молоді». Тези учасників   ІХ Міжнародної науково–практичної конференції,  20 травня 2015 р.   – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2015. – С. 16–18.
 8. Голуб Н.В. Вплив інформаційних технологій на самовизначення молоді / Н.В. Голуб // Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти». Статті та тези учасників VIII Міжнародної науково–практичної конференції студентів, 12-13 листопада 2014 р.   – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2014. – С. 23-25.
 9. Слєпцова В.О. Соціальні мережі: добре чи погано / В.О. Слєпцова В.О. // Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти». Статті та тези учасників   VIII Міжнародної науково–практичної конференції студентів,  12-13 листопада 2014 р.   – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2014. – С. 331-333.

 

Найбільш актуальні публікації:

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Горобець Л. В. Інформаційна компетентність  фахівців як запорука успішного функціонування бізнесу / Л. В. Горобець, О. А. Грищук // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – № 20. – С. 76–81.

 

Статті в інших виданнях

 1. Горобець Л. В. Оцінювання у СДО Moodle як фактор підвищення якості знань / Л.  В.  Горобець, О.  А.  Грищук  // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі. Науковий вісник ВКІ. – Вінниця: ТоВ «Меркьюрі–Поділля”, 2013. – С.128-129.

 

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Горобець Л. В. Дистанційне навчання: від історії до сьогодення / Л.  В.  Горобець, О.  А.  Грищук // Наука та практика сучасності і майбутнього: статті та тези доповідей Х міжнародна науково–практична конференція, 17 травня 2017 р. Наук. вісник ВКІ. – Вінниця: ТоВ  «Меркьюрі–Поділля”, 2017. – С.113-116.
 2. Л. В. Горобець. Перспективні напрямки розвитку електронних платежів в Україні/ Л. В. Горобець, О. А. Грищук // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: статті та тези VІІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько–викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства 16 –17 березня 2015  р. – Вінниця: ТоВ «Меркьюрі–Поділля”, 2015. – С. 111-113.
 3. Л. В. Горобець. Напрямки розвитку інформаційної структури та електронної комерції / Горобець Л. В., Грищук О. А. // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: статті та тези доповідей учасників VII  Міжнародної науково–практичної конференції професорсько–викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства,  19 лютого 2014 р. – Вінниця: ТоВ «Меркьюрі–Поділля”, 2014. – С. 193-195.

 

Матеріали науково-методичних  конференцій

 1. Горобець Л. В. Відеоконференція як засіб підвищення ефективності навчального процесу / Л. В. Горобець, Е. В. Кашулкіна   // Сучасний  підхід до викладання дисциплін: Міжнародна науково-методична конференція, 14 березня 2018 р. : [тези]/ редкол. : Л. А. Прицюк [та н..]. – Вінниця, 2018. –  С.  85-87.
 2. Горобець Л. В. Як студенту отримати професію своєї мрії / Л.   В.  Горобець, В. В. Ковалевська  // Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців коледжів і технікумів: досвід проблеми перспективи // Зб. наук. пр. – Випуск  № 3. – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2016. – С. 125-128.
 3. Горобець Л. В.   Інформаційна компетенція: від соціальних мереж до дистанційного навчання / Л. В.   Горобець //  Науково–методичні орієнтири  професійного розвитку особистості: тези доповідей учасників  ІV Всеукраїнської науково–методичної конференції,    20 квітня 2016р. //     Наук. вісник ВКІ. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля”,  2016. – С.90-93.
 4. Горобець Л. В.   Підготовка молоді до протистояння кіберзлочинам  /  Л. В.   Горобець //  Науково–методичні орієнтири  професійного розвитку особистості: тези доповідей учасників  ІV Всеукраїнської науково–методичної конференції,    20 квітня 2016р. //     Наук. вісник ВКІ. – Вінниця: ТоВ «Меркьюрі–Поділля”, 2016. –С. 29-30.