Комерційно-технологічне відділення

Одним зі структурних підрозділів Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту є комерційно-технологічне відділення. Датою його створення можна вважати 1957 рік, хоча перший випуск фахівців громадського харчування кооперативний технікум здійснив ще у 1931 році. 

До 1 вересня 2007 року підготовку фахівців забезпечували два окремих відділення: технологічне та товарознавче. Технологічне відділення очолювала викладач-методист Матяш Н.Ф., а товарознавче – відмінник освіти України Кучерова В.В.

 

Завідувач відділення, кандидат економічних наук
Мельник Ерна Георгіївна

З 2007 року об’єднане товарознавчо-технологічне відділення очолила кандидат економічних наук Мельник Е.Г.

Нині контингент студентів відділення складає до 693 осіб – 25 груп.

Навчання проводиться за новими методиками в аудиторіях із сучасним обладнанням. На комерційно-технологічному відділенні створено відповідні науково-методичні комплекси викладання дисциплін, необхідні умови для здійснення навчально-виховного процесу. Відділення здійснює підготовку фахівців за галузями знань:

0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальності:

5.03050702 «Комерційна діяльність»

5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» 

спеціалізація «Товарознавство в митній справі»

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Спеціальність 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

1401 «Сфера обслуговування»

Спеціальність 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»